Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia – co do zasady polskie prawo cywilne zakazuje zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Takie umowy są bezwzględnie nieważne z jednym wyjątkiem: umowy zrzeczenia się dziedziczenia. W umowie stroną są spadkodawca i jego spadkobierca ustawowy, a jej treścią oświadczenie spadkobiercy o zrzeczeniu się dziedziczenia po spadkodawcy.

Skutkiem takiej umowy jest traktowanie spadkobiercy, który zrzekł się dziedziczenia tak jakby nie dożył spadku, czyli tak samo jak spadkobiercę, który spadek odrzucił. Jednak mimo tego podobieństwa zrzeczenie się dziedziczenia zasadniczo różni się od odrzucenia spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje w drodze umowy, której istotą są zgodne oświadczenia woli obu stron, z kolei odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną - oświadczenie o odrzuceniu spadku składa tylko spadkobierca, nie jest potrzebna zgoda spadkodawcy.

Dziedziczenia można się zrzec tylko za życia spadkodawcy, wskazuje na to wymóg zgody spadkodawcy, a odrzucić spadek można tylko po jego śmierci i uzyskaniu tytułu dziedziczenia po nim. Bardzo ważnym skutkiem zrzeczenia się dziedziczenia jest fakt, że oświadczenie to obejmuje nie tylko samego spadkobiercę, ale i jego zstępnych. To znaczy, że w miejsce zrzekającego się nie mogą wejść jego zstępni, ponieważ oni traktowani są również tak jakby zrzekli się dziedziczenia. W przypadku odrzucenia spadku jego skutki odczuwa tylko spadkobierca, w jego miejsce wchodzą zstępni, którzy zostają powołani do dziedziczenia. Istotnym skutkiem dla wierzycieli jest fakt, że nie mogą oni zaskarżyć zrzeczenia się dziedziczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku oświadczenia o odrzuceniu spadku.Działy serwisu